Reference

PROVÁDĚNÉ STAVBY ROK 2007 – 2013 ( výběr ) :

 • MUTIFUNKČNÍ BUDOVA AVION, MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
 • SPORTOVNÍ AREÁLY ŠKOL ZŠ POLNÍ, ZŠ SLEZSKÁ, ZŠ MASARYKOVY SADY, MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
 • ŠATNY PRO SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ OSTRAVSKÁ, MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
 • SPRÁVNÍ BUDOVA FA EQUUS, ČESKÝ TĚŠÍN HLAVNÍ ( propojená s AVIONEM )
 • SPRÁVNÍ BUDOVA FA PROSYSTEM, ČESKÝ TĚŠÍN
 • REKONSTRUKCE PARKU LUČINA, MĚSTO HAVÍŘOV
 • REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, TJ HORNÍ ŽUKOV
 • REKONSTRUKCE A REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚST
 • REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU LÁZNÍ DARKOV, a.s.
  ( regenerační centrum, bazénové centrum, rehabilitační centrum, ubytovací zařízení jednotlivá patra objektu „A“ a „B“)
 • REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KARVINSKÉ HORNICKÉ NEMOCNICE
  ( rekonstrukce rentgenu, operačních sálů, rekonstrukce pooperačních pokojů a pokojů JIP )
 • REKONSTRUKCE DISPEČERSKÝCH PRACOVIŠŤ
  ( kompletní obnova disp.pracovišť – Důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM a Stařič )
 • STAVEBNÍ PRÁCE – HLAVNÍ TRIBUNA VÍTKOVICKÝ ATLETICKÝ STADION

PROVÁDĚNE STAVBY PŘED ROKEM 2007 ( výběr ) :

 • REKONSTRUKCE ZÁMKU KARVINÁ, MĚSTO KARVINÁ
 • KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE MONOBLOKU NsP KARVINÁ – RÁJ
 • REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CENTRALNÍ STERILIZACE, NsP KARVINÁ - RÁJ
 • VÝSTAVBA MALOMETRAŽNÍCH BYTŮ, OBEC STONAVA
 • VÝSTAVBA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, HORNÍ ŽUKOV, SLEZSKÁ DIAKONIE
 • VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉ HALY, PRŮMYSLOVÁ ZONA NOVÉ POLE, MĚSTO KARVINÁ
 • VÝSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ TĚRLICKO, OBEC TĚRLICKO
 • REKONSTRUKCE PROVOZU ZÁKLADNÍCH a STŘEDNÍCH ŠKOL, KARVINÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, HAVÍŘOV

ZAKÁZKY – RPG SLUŽBY s.r.o. :

 • Rekonstrukce balkónů Vardasova Ostrava
 • Rekonstrukce balkónů Dělnická Havířov
 • Rekonstrukce balkónů Kosmonautu Karviná
 • Rekonstrukce balkónů Viaduktová Český Těšín
 • Oprava fasády a výměna oken Fučíkova Karviná
 • Oprava fasády Osvobození Karviná

ZAKÁZKY – JINÉ

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

 • Opravy chodníků Města Český Těšín
 • Modernizace hřiště ZŠ Polní
 • Přístavba šaten ZŠ Ostravská
 • Výstavba multifunkční budovy AVION
 • Zateplení budovy vč.výměny oken sportovní areál H.Žukov
 • Školní hřiště ZŠ Slezská
 • Školní hřiště ZŠ Masarykovy sady
 • Rekonstrukce administrativní budovy fa EQUUS
 • Rekonstrukce administrativní budovy fa MUDr. Michejdová
 • Rekonstrukce administrativní budovy fa FIN CLUB
 • Rekonstrukce Úřadů práce Karviná, Havířov
 • Stavební práce pro ÚPZSV
 • Výstavba rodinných domků

 

ZÁKÁZKY ve ZDRAVOTNICTVÍ :

ROK 1992 - 2001

NsP KARVINÁ, ing. VLADISLAV ŠIPULA, p. LIBUŠE HANKEOVÁ

V průběhu let 1992 až 2001 byla naší firmou provedená kompletní rekonstrukce monobloku NsP Karviná – Ráj

 • Operační sály
 • Centrální sterilizace
 • JIP
 • Rekonstrukce inspekčních pokojů
 • Rekonstrukce sociálních zařízení
 • Rekonstrukce porodního oddělení
 • Rekonstrukce RTG

ROK 2001 - 2013

LÁZNĚ DARKOV, a.s. ing.LIBOR TOPOLČAN

 • Výstavba vanového centra
 • Stavební úpravy vanového centra regenerace
 • Stavební úpravy centra elektroléčby
 • Stavební úpravy pokojů 10. NP obj. B
 • Rekonstrukce bazénové části
 • Rekonstrukce pokojů 9.NP obj. A

KHN KARVINÁ p.René Bělica

 • Modernizace snímkovny RTG I. etapa
 • Modernizace snímkovny RTG II. etapa
 • Kompletní rekonstrukce 4. NP obj. B KHN
 • Stavební úpravy nových operačních sálů
 • Kompletní rekonstrukce 5. NP obj. A KHN
 • Kompletní rekonstrukce 5. NP obj. C KHN 

NsP KARVINÁ RÁJ ing.MARKÉTÁ KOVÁŘOVÁ

 • REKONSTRUKCE JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE

NsP HAVÍŘOV

 • VNITŘNÍ ÚPRAVY obj. LÉKÁRNY u NsP HAVÍŘOV

VÝZNAMNÍ ODBĚRATELÉ

Město Český Těšín

náměstí ČSA č.1, 737 01 Český Těšín

OKD, a.s.

Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

Zakladatelská 975/22, Karviná - Nové město, 735 06

Lázně Darkov, a.s.

Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice

Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město